logo
  • Úvod
  • Aktuality
  • Společný seminář a zasedání komisí ICA pro atlasy a vzdělávání

Společný seminář a zasedání komisí ICA pro atlasy a vzdělávání

Dvě komise ICA, a to Commission on Atlases a Commission on Education and Training, uspořádaly ve dnech 1. a 2. září 2016 společný seminář na ETH v Curychu. Cílem semináře byla výměna zkušeností a zejména diskuse o současném stavu a perspektivách v obou oblastech kartografie. Celkem 22 účastníků z 8 států (Švýcarsko, Německo, UK, Nizozemsko, Ukrajina, Maďarsko, Francie a Česko) vyslechlo 15 prezentací svých prací a diskutovali s názory kolegů na řadu souvisejících témat. Českou kartografickou společnost zde reprezentovali prof. Voženílek se svým příspěvkem „School Atlases: challenges and ideas“ a doc. Talhofer s příspěvkem „Do cartographers and people in geoinformatics need mathematics?“ Součástí odborného programu byla návštěva mapové sbírky starých map v Centrální knihovně kantonu v Curychu, kde měli účastníci možnost nahlédnout do skutečných pokladů švýcarské kartografie. Na závěr semináře obě komise měly svá zasedání, na nichž řešily zejména otázky přípravy na Mezinárodní kartografickou konferenci, která bude v roce 2017 ve Washingtonu.