logo
  • DSC_0023
  • maparoku2014
  • year

  • photo-24
  • 10. kartografický den Olomouc
  • Účastníci 21. kartografické konference v Lednici
  • Mezinárodní rok mapy 2015-2016
  • 9. kartografický den v roce 2015 byl věnován 3d tisku

Nabídka účasti na XXIII kongresu ISPRS pro české účastníky

Vážení kolegové,

Obracím se na vás s nabídkou. Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra Praha. Na kongrese bude předneseno více než 1400 příspěvků v desítkách ústních a interaktivních sekcích. Registrace účastníků je stále otevřena. Více o kongrese naleznete na http://www.isprs2016-prague.com. Česká republika se tímto kongresem dostala mezi méně než 20 zemí, které měly tu čest pořádat kongres ISPRS od doby založení společnosti českým rodákem Eduardem Doležalem v roce 1910 ve Vídni. Abychom umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky, rozhodli jsme se uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS.

Novou části odborného programu jsou: National Mapping and Cadastre Agency Forum, Space Agency Forum.

Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT. Stručný přehled programu je v příloze emailu. Vložné na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč) na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč). Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.

Zájemcům jsou rovněž k dispozici Tutoriály (http://www.isprs2016-prague.com/program/tutorials). Cena celodenních je 99 EUR, půldenních 45 EUR. Je možné se na ně na stránce kongresu zaregistrovat a poplatek uhradit. Pokud nechcete být normálními účastníky kongresu a chcete se zúčastnit jen tutoriálů, ozvěte se na můj email do 20. 6. 2016

Těším se s vámi, kteří se rozhodnete zúčastnit jedné z výše uvedených akcí, na setkání v Praze.

S pozdravem, Lena Halounová, ředitelka kongresu.

více...