logo
  • Odborná soutěž Mapa roku
  • Kartografické dny
  • Kartografické konference
  • Odborná kartografická soutěž Mapa roku
  • Kartografické dny Olomouc
  • Kartografické konference
  • Soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik

GIS Ostrava 2018 pod záštitou ČKS

Symposium GIS Ostrava 2018, s tématem GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení, se uskuteční 21.–23. března 2018 v prostorách VŠB-TU Ostrava. Letošní ročník je opět pod záštitou České kartografické společnosti a členové ČKS mají slevu na vložném. Uzávěrka pro registraci příspěvků je již 23. 2. 2018. 

více...

Pozvánka na kartografický den v Olomouci

Tradiční odborný kartografický seminář bude tentokrát zaměřen na kartografii a 3D vizualizaci. V souladu s tradicí budou přizváni odborníci na kartografii i odborníci na 3D vizualizaci. Účast na semináři je bezplatná, ale s ohledem na omezený počet míst je třeba se včas registrovat.

více...

Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017

V roce 2018 uspořádá Česká kartografická společnost jubilejní 20. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise České kartografické společnosti bude hodnotit přihlášená kartografická díla a při příležitosti veletrhu Svět knihy udělí ve čtvrtek 10. května 2018 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce budou udělena ocenění Mapa roku 2017. Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2018.

více...