logo

Author Archive

Odešli dva čestní členové ČKS

V nedávné době nás navždy opustili dva čestní členové České kartografické společnosti. Ve věku 93 let dlouholetý náčelník vojenské topografické služby, dále ředitel Geografického ústavu v Brně, plk. Ing. Vladimír Vahala, DrSc. (zemřel 18.11.2016), a významná kartografka Ing. Zdena Roulová ve věku 79 let (4.12.2016). Oběma osobnostem budeme věnovat vzpomínku ve Zpravodaji České kartografické společnosti.

Čest jejich památce!

více...

Výzva pro stipendium na ICC 2017

Jako každý rok ICA vypisuje pro mladé kartografy a geoinformatiky soutěž o stipendium pro účast na Mezinárodní kartografické konferenci ve Washingtonu. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na http://icaci.org/scholarship. ČKS se musí k žadateli vyjádřit s tím, zda-li souhlasí nebo nesouhlasí se žádostí. Pro vyjádření ČKS je nutné, aby žadatelé výboru společnosti zaslali podklady s následujícími body:

1. applicant name, address, e-mail, CV;
2. a short 250 word statement explaining why ICA should award the applicant;
3. proof of the applicant’s most recent year’s education or degree;
4. minulé a současné aktivity žadatele v ČKS.

První tři body jsou v souladu s požadavky ICA a žadatel je napíše anglicky, poslední bod je požadavek ČKS psaný česky. Výbor ČKS posoudí žádosti zaslané na adresu předsedy ČKS (vaclav.talhofer@unob.cz) do 31.12.2016.

Současně výbor všechny mladé kartografy a geoinformatiky upozorňuje na možnost žádata o tento grant nejen v souvislosti s Mezinárodní kartografickou konferencí 2017, ale i s dalšími akcemi pořádanými ICA, a to až do roku 2019.

Předseda ČKS Václav Talhofer

více...