logo

Výzva pro stipendium na ICC 2017

Jako každý rok ICA vypisuje pro mladé kartografy a geoinformatiky soutěž o stipendium pro účast na Mezinárodní kartografické konferenci ve Washingtonu. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na http://icaci.org/scholarship. ČKS se musí k žadateli vyjádřit s tím, zda-li souhlasí nebo nesouhlasí se žádostí. Pro vyjádření ČKS je nutné, aby žadatelé výboru společnosti zaslali podklady s následujícími body:

1. applicant name, address, e-mail, CV;
2. a short 250 word statement explaining why ICA should award the applicant;
3. proof of the applicant’s most recent year’s education or degree;
4. minulé a současné aktivity žadatele v ČKS.

První tři body jsou v souladu s požadavky ICA a žadatel je napíše anglicky, poslední bod je požadavek ČKS psaný česky. Výbor ČKS posoudí žádosti zaslané na adresu předsedy ČKS (vaclav.talhofer@unob.cz) do 31.12.2016.

Současně výbor všechny mladé kartografy a geoinformatiky upozorňuje na možnost žádata o tento grant nejen v souvislosti s Mezinárodní kartografickou konferencí 2017, ale i s dalšími akcemi pořádanými ICA, a to až do roku 2019.

Předseda ČKS Václav Talhofer