logo
  • Úvod
  • Aktuality
  • Proběhla soutěž O nejlepší mapu na geografické téma

Proběhla soutěž O nejlepší mapu na geografické téma

V rámci zeměpisné olympiády proběhl druhý ročník soutěže O nejlepší mapu na geografické téma. Soutěž tentokrát probíhala již od úrovně krajských kol a zúčastnilo se jí 17 účastníků. 

V hlavní den ústředního kola byly všechny exponáty vystaveny a ohodnoceny všemi soutěžícími a jejich doprovodem v rámci kategorie MAP POPULI. Celkem bylo odevzdáno 134 hlasů. Vítězem se stala mapa Vojtěcha Votavy (ZŠ Valeč) s názvem „Třebenice“ (celkem 32 hlasů). 

Vlastní finále doplňkové soutěže proběhlo následovně: autoři map představili členům hodnoticích komisí své exponáty krátkým 2–3minutovým ústním popisem. Následně byly exponáty vyhodnoceny odděleně po geografické a kartografické stránce bodováním 0–15 bodů. Členy kartografické komise byli V. Voženílek a J. Ptáček, členy geografické komise J. D. Bláha, V. Jančák a T. Burda. Kartografická komise hodnotila (i) kompozici mapy a výtvarné pojetí, (ii) náročnost a provedení metod znázornění a (iii) znakový klíč. Geografická komise hodnotila (i) geografickou relevantnost, (ii) geografickou „hloubku“ zpracování a (iii) inovativnost řešení. Vítěz byl určen prostým součtem za hodnocení obou stránek. Autoři nejlepších map byli odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami:

1. Tomáš Laštovička (Gymnázium Jihlava) za mapu s názvem“ Starohorský hornický náhon“

2. Nikita Zinčenko (Sunny Canadian School – ZŠ a GYM Jesenice) za mapu s názvem „Dostupnost univerzit v Evropě“

3. Glorie Götzová (ZŠ Tvrdonice) za mapu s názvem „Výstava vín Kostice“.

Přihlášené exponáty jsou dostupné ZDE.