logo

O společnosti

Česká kartografická společnost sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů – a to jak z veřejné správy, soukromých firem i vzdělávacích institucí. Společnost má přibližně 100 individuálních členů a podporuje ji šest
členů kolektivních – firem či organizací zabývajích se kartografií. Za zásluhy o rozvoj kartografie a práci ve prospěch Společnosti je vybraným osobnostem udělováno čestné členství.

Mezi aktivity ČKS patří pravidelné pořádání kartografických konferencí (spolu s Kartografickou spoločností SR), soutěž Mapa roku, národní soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou (s vazbou na mezinárodní soutěž o cenu Barbary Petchenikové pořádanou ICA), organizace odborných seminářů, výstav apod.

ČKS reprezentuje Českou republiku v mezinárodní kartografické asociaci ICA – zapojuje se aktivně do činnosti orgánů a odborných komisí ICA. K významným úspěchům patří obsazení místa presidenta ICA v letech 2003-2017 prof. Konečným z Masarykovy Univerzity v Brně.

Výbor České kartografické společnosti

Kolektivní členové České kartografické společnosti

Čestní členové České kartografické společnosti

Stanovy

Historie sdružování kartografů v českých zemích