logo
 • Úvod
 • Aktuality
 • Mezinárodní kartografická výstava – 2 ocenění pro ČR

Mezinárodní kartografická výstava – 2 ocenění pro ČR

Při příležitosti 28. mezinárodní kartografické konferenci se konala také tradiční mezinárodní kartografická výstava. Česká kartografická společnost pro výstavu vybírá vždy produkty, které byly hodnoceny odbornou komisí soutěže Mapa roku nebo které jejich vydavatelé poskytli pro potřeby mezinárodní kartografické výstavy nad rámec soutěže Mapa roku.

Na Mezinárodní kartografické výstavě bylo představeno celkem 31 produktů. Česká republika tak měla druhý nejvyšší počet vystavovaných produktů, když prvenství se 44 produkty patřilo Spojeným státům americkým.

Velkým úspěchem bylo ocenění mapy 3D reliéf Česka z dílny Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Mapa získala v kategorii kartografických produktů pro školy a vzdělávání 3. místo v hodnocení odborné komise a 1. místo v ceně diváků v téže kategorii.  

 • ATLASY
  • Atlas dopravní dostupnosti v České republice vydavatele Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně,
  • Staré mapy českých zemí vydavatele Agentura Rubico,
 • KARTOGRAFICKÉ PRODUKTY PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ
  • Školní atlas dnešního Česka společnosti TERRA Klub,
  • Zeměpisný atlas světa společnosti SHOCart,
  • 3D reliéf Česka s prezentací národních parků a horských oblastí Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,
 • DIGITÁLNÍ PRODUKTY
  • Atlas dnešního světa – digitální knihovna společnosti TERRA Klub,
  • cz společnosti Seznam.cz,
  • Analýzy výškopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
  • Virtuální mapová sbírka Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického,
 • OSTATNÍ KARTOGRAFICKÉ PRODUKTY
  • Papírové modely starých glóbů od Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického,
  • 3D mapové pohlednice společnosti Kartografie HP,
  • 3D prototyp hmatové mapy Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,
 • MAPY NA PANELECH
  • Turistické mapy pro každého: Šumava – Lipno 1 : 25 000 společnosti Geodézie On Line,
  • Turistická mapa – Pec pod Sněžkou a okolí nakladatelství ROSY,
  • Turistická a cykloturistická mapa Národní park České Švýcarsko společnosti Kartografie HP,
  • Zimní mapa – Krkonoše společnosti SHOCart,
  • Greenway Praha–Wien společnosti SHOCart,
  • Ohře – vodácká mapa společnosti SHOCart,
  • Hrady a zámky České republiky společnosti Kartografie PRAHA,
  • Přírodní památky České republiky společnosti Kartografie PRAHA,
  • Židovské památky Česka společnosti Kartografie PRAHA,
  • Technické památky Česka společnosti Kartografie PRAHA,
  • Historie českých zemí od společnosti Kartografie PRAHA,
  • Stav ekosystémů České republiky Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Zóny ohrožení lesů České republiky Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Růstové podmínky lesů České republiky Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Topografická ortofotomapa – prototyp 1 : 25 000 vydavatele Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Topografická ortofotomapa – prototyp 1 : 5 000 vydavatele Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Pohádkové království společnosti Mapcentrum,
  • Fotohra od vydavatele Jan Micek – MyMaps.

Všem producentům, kteří svá díla pro výstavu poskytli, děkujeme!

 

Diplomy pro 3D reliéf Česka – 3. místo v hodnocení odborné komise a cena diváků. GRATULUJEME!