logo
 • Úvod
 • Kartografické konference

Kartografické konference

Kartografické konference jsou tradičním setkáním českých a slovenských kartografů. Jejich obsahová náplň byla vždy zrcadlem úspěchů a problémů a tribunou k diskuzi o dalším výhledu oboru.

1. kartografická konference se uskutečnila ve dnech 1.-3.listopadu 1967 na zámku v Liblicích u Mělníka a byla společnou akcí tehdejších odborných skupin 1702 – kartografie při České a Slovenské vědeckotechnické společnosti – Společnosti geodézie a kartografie a Geografického ústavu Československé akademie věd. Od r. 1969 do r.1987 byly kartografické konference pořádány podle místa konání střídavě buď českou nebo slovenskou odbornou skupinou kartografie při České nebo Slovenské vědeckotechnické společnosti. V r.1990 uspořádala kartografickou konferenci nově ustavená Kartografická společnost ČSFR, která se v r.1993 na kartografické konferenci v Brně rozdělila v souvislosti s novým státoprávním uspořádáním na Kartografickou společnost ČR a Kartografickou společnost SR. Od r.1995 jsou kartografické konference pořádány společně těmito dvěma společnostmi, a to střídavě v České republice a na Slovensku.

Přehled dosud konaných kartografických konferencí:

 • 1967 – Liblice u Mělníka
 • 1969 – Praha
 • 1972 – Bratislava
 • 1975 – Brno
 • 1978 – Banská Bystrica
 • 1981 – Janské Koupele
 • 1984 – Bratislava
 • 1987 – Pardubice
 • 1990 – Prešov
 • 1993 – Brno
 • 1995 – Bratislava
 • 1997 – Olomouc
 • 1999 – Bratislava
 • 2001 – Plzeň
 • 2003 – Zvolen
 • 2005 – Brno
 • 2007 – Bratislava
 • 2009 – Olomouc
 • 2011 – Bratislava
 • 2013 – Plzeň