logo

Informace z ICA – ICC 2017

Vážení členové ČKS,

byl mi doručen dopis generálního tajemníka ICA týkající se hlavních aktivit nadcházejícího období. Hlavní celosvětovou akcí příštího roku je 28. Mezinárodní kartografická konference ve Washingtonu, která bude 2. až 7. července 2017. Její stránky jsou dostupné zde. Během května budou otevřeny registrace a zejména přihlášky k referátům, dlouhým abstraktům a k vystoupení. Ukončení přihlášek referátů je 26. října 2016. Vyzývám všechny zájemce k hojné účasti na konferenci a dále prosím, abyste těmto termínům věnovali pozornost. V rámci konference byly vyhlášeny tradiční juniorské granty k podpoře mladých kartografů (ICA Scholarship). Detaily lze najít zde. Jenom bych rád připomenul, že stejné granty byly vyhlášeny i pro minulou mezinárodní kartografickou konferenci a naši dva mladí kolegové byly v této mezinárodní soutěži úspěšní. Poslední informací je výzva k nominacím na ceny ICA. Pokud byste měl kdokoliv nějaký námět, prosím sdělte ho výboru společnosti.

Předseda výboru ČKS V. Talhofer