logo

Nabídka účasti na XXIII kongresu ISPRS pro české účastníky

Vážení kolegové,

Obracím se na vás s nabídkou. Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra Praha. Na kongrese bude předneseno více než 1400 příspěvků v desítkách ústních a interaktivních sekcích. Registrace účastníků je stále otevřena. Více o kongrese naleznete na http://www.isprs2016-prague.com. Česká republika se tímto kongresem dostala mezi méně než 20 zemí, které měly tu čest pořádat kongres ISPRS od doby založení společnosti českým rodákem Eduardem Doležalem v roce 1910 ve Vídni. Abychom umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky, rozhodli jsme se uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS.

Novou části odborného programu jsou: National Mapping and Cadastre Agency Forum, Space Agency Forum.

Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT. Stručný přehled programu je v příloze emailu. Vložné na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč) na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč). Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.

Zájemcům jsou rovněž k dispozici Tutoriály (http://www.isprs2016-prague.com/program/tutorials). Cena celodenních je 99 EUR, půldenních 45 EUR. Je možné se na ně na stránce kongresu zaregistrovat a poplatek uhradit. Pokud nechcete být normálními účastníky kongresu a chcete se zúčastnit jen tutoriálů, ozvěte se na můj email do 20. 6. 2016

Těším se s vámi, kteří se rozhodnete zúčastnit jedné z výše uvedených akcí, na setkání v Praze.

S pozdravem, Lena Halounová, ředitelka kongresu.

více...

Informace z ICA – ICC 2017

Vážení členové ČKS,

byl mi doručen dopis generálního tajemníka ICA týkající se hlavních aktivit nadcházejícího období. Hlavní celosvětovou akcí příštího roku je 28. Mezinárodní kartografická konference ve Washingtonu, která bude 2. až 7. července 2017. Její stránky jsou dostupné zde. Během května budou otevřeny registrace a zejména přihlášky k referátům, dlouhým abstraktům a k vystoupení. Ukončení přihlášek referátů je 26. října 2016. Vyzývám všechny zájemce k hojné účasti na konferenci a dále prosím, abyste těmto termínům věnovali pozornost. V rámci konference byly vyhlášeny tradiční juniorské granty k podpoře mladých kartografů (ICA Scholarship). Detaily lze najít zde. Jenom bych rád připomenul, že stejné granty byly vyhlášeny i pro minulou mezinárodní kartografickou konferenci a naši dva mladí kolegové byly v této mezinárodní soutěži úspěšní. Poslední informací je výzva k nominacím na ceny ICA. Pokud byste měl kdokoliv nějaký námět, prosím sdělte ho výboru společnosti.

Předseda výboru ČKS V. Talhofer

více...