logo

Proběhla 22. kartografická konference v Liberci

Ve dnech 6.–8. září 2017 proběhla pod záštitou České kartografické společnosti a pod taktovkou hlavního organizátora konference Technické univerzity v Liberci 22. kartografická konference. Na konferenci zaznělo více než 30 odborných příspěvků, během 3 dnů proběhlo 7 konferenčních bloků. Velmi milou součástí programu byly společenské večery a konferenčních workshopy. Konference se zúčastnila téměř stovka odborníků a zájemců o kartografii.

více...

Mezinárodní kartografická výstava – 2 ocenění pro ČR

Při příležitosti 28. mezinárodní kartografické konferenci se konala také tradiční mezinárodní kartografická výstava. Česká kartografická společnost pro výstavu vybírá vždy produkty, které byly hodnoceny odbornou komisí soutěže Mapa roku nebo které jejich vydavatelé poskytli pro potřeby mezinárodní kartografické výstavy nad rámec soutěže Mapa roku.

více...

Proběhla 28. mezinárodní kartografická konference

Od 1. do 7. července 2017 proběhla 28. mezinárodní kartografická konference spojená s Mezinárodní kartografickou výstavou. Součástí konference byla řada zajímavých předkonferenčních seminářů a workshopů, které byly organizovány především jednotlivými komisemi Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association – ICA). Zaznělo více než 450 příspěvků ve 160 sekcích. Konference se zúčastnilo téměř tisíc účastníků.

více...

Poděkování sponzorům soutěže Dětské kresby

Soutěže Dětské kresby Barbary Petchenik se zúčastnilo přes tisíc účastníků z více než 70 mateřských, základních a středních škol z České republiky, rekordní byl také zájem vyučujících výtvarných kroužků a zájem jednotlivců. Díky sponzorům se podařilo ocenit všechny účastníky soutěže.

více...