Aktuální ročník 2018 – 2019

Národní kolo umělecko‐kartografické soutěže Dětská mapa světa pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity v Liberci. Téma pro období 2018–2019 je Milujeme mapy (We love maps).

Minulého ročníku se zúčastnilo více než sedmdesát škol z celé České republiky. Výsledky jsou k dispozici ZDE

Soutěžní dílo může být vytvořeno jedním až třemi autory, v případě dvou nebo tří autorů musejí všichni spadat do stejné věkové kategorie:

  • do 6 let
  • 6–8 let
  • 9–12 let
  • nad 12 let

Hodnocená kritéria:

  • srozumitelnost tématiky – hlavní poselství obrázku
  • kartografický obsah – propojení prvků mapy s tématem soutěže (kontinenty, oceány, mapy, apod. – přiměřeně věku) – každý obrázek MUSÍ OBSAHOVAT MAPOVOU TEMATIKU
  • kvalita provedení a celková estetická hodnota

Konečná uzávěrka pro zasílání obrázků je 31. 12. 2018

PRODLOUŽENO DO 15.2.2019 !!!

Vybraná díla budou odeslána do mezinárodního kola soutěže a budou vystavena v rámci Mezinárodní kartografické konferenci v Tokiu v Japonsku (červenec 2019) ! Obrázky budou vystavovány také v průběhu 23. kartografické konference v Praze (podzim 2019) a při dalších příležitostech u akcí pořádaných Českou kartografickou společností.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na klara.severynova.popkova@tul.cz