logo

Author Archive

Společný seminář a zasedání komisí ICA pro atlasy a vzdělávání

Dvě komise ICA, a to Commission on Atlases a Commission on Education and Training, uspořádaly ve dnech 1. a 2. září 2016 společný seminář na ETH v Curychu. Cílem semináře byla výměna zkušeností a zejména diskuse o současném stavu a perspektivách v obou oblastech kartografie. Celkem 22 účastníků z 8 států (Švýcarsko, Německo, UK, Nizozemsko, Ukrajina, Maďarsko, Francie a Česko) vyslechlo 15 prezentací svých prací a diskutovali s názory kolegů na řadu souvisejících témat. Českou kartografickou společnost zde reprezentovali prof. Voženílek se svým příspěvkem „School Atlases: challenges and ideas“ a doc. Talhofer s příspěvkem „Do cartographers and people in geoinformatics need mathematics?“ Součástí odborného programu byla návštěva mapové sbírky starých map v Centrální knihovně kantonu v Curychu, kde měli účastníci možnost nahlédnout do skutečných pokladů švýcarské kartografie. Na závěr semináře obě komise měly svá zasedání, na nichž řešily zejména otázky přípravy na Mezinárodní kartografickou konferenci, která bude v roce 2017 ve Washingtonu.

 

více...

Když mapa slaví narozeniny – 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy

Muzeum MU a Geografický ústav PřF MU pořádá výstavu u příležitosti 300. výročí vydání stavovské mapy Moravy (1716) Johanna Christopha Müllera. Výstava návštěvníky seznámí s měřickými  postupy, kartografickým zpracováním i tiskem starých map. V prvé řadě zde naleznete originální tiskové matrice brněnského rytce Johanna Christopha Leidiga. Staré tisky Müllerovy mapy  doplňuje zcela ojedinělý novotisk z původních měděných desek, který byl vytištěn u příležitosti významného výročí vzniku mapy. Komplexně zpracované téma doplňují názorné video ukázky s  postupy rytí starých map a jejich tisku. Bohatě kolorovaný rukopisný exemplář mapy věnovaný císaři Karlu VI. patří zcela právem mezi výjímečné exponáty výstavy, která prezentuje zahraniční odvozeniny Müllerovy mapy stejně jako nejstarší mapová vyobrazení Moravy od Paula Fabricia, Jana Amose Komenského a Georga Matthäuse Vischera.

16.11.2016 – 28.2.2017
Muzeum Masarykovy univerzity
Vstup za BAZILIKOU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Mendlovo nám. 1A, Brno
Otevřeno: úterý – neděle od 10 do 17 hodin, www.mendelmuseum.muni.cz

více...

Nabídka účasti na XXIII kongresu ISPRS pro české účastníky

Vážení kolegové,

Obracím se na vás s nabídkou. Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra Praha. Na kongrese bude předneseno více než 1400 příspěvků v desítkách ústních a interaktivních sekcích. Registrace účastníků je stále otevřena. Více o kongrese naleznete na http://www.isprs2016-prague.com. Česká republika se tímto kongresem dostala mezi méně než 20 zemí, které měly tu čest pořádat kongres ISPRS od doby založení společnosti českým rodákem Eduardem Doležalem v roce 1910 ve Vídni. Abychom umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky, rozhodli jsme se uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS.

Novou části odborného programu jsou: National Mapping and Cadastre Agency Forum, Space Agency Forum.

Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT. Stručný přehled programu je v příloze emailu. Vložné na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč) na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč). Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.

Zájemcům jsou rovněž k dispozici Tutoriály (http://www.isprs2016-prague.com/program/tutorials). Cena celodenních je 99 EUR, půldenních 45 EUR. Je možné se na ně na stránce kongresu zaregistrovat a poplatek uhradit. Pokud nechcete být normálními účastníky kongresu a chcete se zúčastnit jen tutoriálů, ozvěte se na můj email do 20. 6. 2016

Těším se s vámi, kteří se rozhodnete zúčastnit jedné z výše uvedených akcí, na setkání v Praze.

S pozdravem, Lena Halounová, ředitelka kongresu.

více...