logo

Author Archive

Odešli dva čestní členové ČKS

V nedávné době nás navždy opustili dva čestní členové České kartografické společnosti. Ve věku 93 let dlouholetý náčelník vojenské topografické služby, dále ředitel Geografického ústavu v Brně, plk. Ing. Vladimír Vahala, DrSc. (zemřel 18.11.2016), a významná kartografka Ing. Zdena Roulová ve věku 79 let (4.12.2016). Oběma osobnostem budeme věnovat vzpomínku ve Zpravodaji České kartografické společnosti.

Čest jejich památce!

více...

Výzva pro stipendium na ICC 2017

Jako každý rok ICA vypisuje pro mladé kartografy a geoinformatiky soutěž o stipendium pro účast na Mezinárodní kartografické konferenci ve Washingtonu. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na http://icaci.org/scholarship. ČKS se musí k žadateli vyjádřit s tím, zda-li souhlasí nebo nesouhlasí se žádostí. Pro vyjádření ČKS je nutné, aby žadatelé výboru společnosti zaslali podklady s následujícími body:

1. applicant name, address, e-mail, CV;
2. a short 250 word statement explaining why ICA should award the applicant;
3. proof of the applicant’s most recent year’s education or degree;
4. minulé a současné aktivity žadatele v ČKS.

První tři body jsou v souladu s požadavky ICA a žadatel je napíše anglicky, poslední bod je požadavek ČKS psaný česky. Výbor ČKS posoudí žádosti zaslané na adresu předsedy ČKS (vaclav.talhofer@unob.cz) do 31.12.2016.

Současně výbor všechny mladé kartografy a geoinformatiky upozorňuje na možnost žádata o tento grant nejen v souvislosti s Mezinárodní kartografickou konferencí 2017, ale i s dalšími akcemi pořádanými ICA, a to až do roku 2019.

Předseda ČKS Václav Talhofer

více...

Společný seminář a zasedání komisí ICA pro atlasy a vzdělávání

Dvě komise ICA, a to Commission on Atlases a Commission on Education and Training, uspořádaly ve dnech 1. a 2. září 2016 společný seminář na ETH v Curychu. Cílem semináře byla výměna zkušeností a zejména diskuse o současném stavu a perspektivách v obou oblastech kartografie. Celkem 22 účastníků z 8 států (Švýcarsko, Německo, UK, Nizozemsko, Ukrajina, Maďarsko, Francie a Česko) vyslechlo 15 prezentací svých prací a diskutovali s názory kolegů na řadu souvisejících témat. Českou kartografickou společnost zde reprezentovali prof. Voženílek se svým příspěvkem „School Atlases: challenges and ideas“ a doc. Talhofer s příspěvkem „Do cartographers and people in geoinformatics need mathematics?“ Součástí odborného programu byla návštěva mapové sbírky starých map v Centrální knihovně kantonu v Curychu, kde měli účastníci možnost nahlédnout do skutečných pokladů švýcarské kartografie. Na závěr semináře obě komise měly svá zasedání, na nichž řešily zejména otázky přípravy na Mezinárodní kartografickou konferenci, která bude v roce 2017 ve Washingtonu.

 

více...